Hjortefarmen

Dyrene
Hjortestammen på Gjørv er bygget opp over nesten 20 år.  Vi utveksler bukker med andre gode farmer, slik at vi sikrer at gode avlsprinsipper følges.
Dyrene beiter fritt på gårdens ca. 800 mål med innhegnet utmark og eng.
Gårdens slaktemetodikk setter krav til at all avliving skal foregå uten det minste stress for dyra. Dette innebærer at man avskyter i eget hegn , der dyra til vanlig spiser og er kjent. Vi sørger for at de daglige rutiner blir fulgt som normalt på slaktedagene, for å skape trygghet. Før slakting kontrolleres dyrene visuelt av veterinær.
Slakting og nedskjæring skjer i henhold til de strengeste kvalitetskrav, på gårdens eget godkjente slakteri. Når slaktene er nedkjølt og kontrollert av kjøttkontrollen starter nedskjæringen umiddelbart. Mørningen av stykningsdelene skjer deretter i vakuum på kjølerom. Resultatet av både dyrets unge alder og avliving uten stress blir et særdeles mørt kjøtt.

Foredlingsprosessen

For å bevare hjortesmaken i de foredlede produktene er vi svært nøye med å begrense bruken av salt og krydder og er svært forsiktige under tørke- og røykeprosessen. Målsettingen er å ta vare på den ekte viltsmaken. Hjortekjøttet er i utgangspunktet både magert og velsmakende.