Gårdens folk

Inger Lise og Ole Andreas Gjørv tok over gården i 1964. Da de ble eiere var gården utidsmessig og i svært dårlig forfatning. De har fått Olavsrosen for det ekstraordinære arbeidet de har lagt ned i forbindelse med gjenreisingen av gården.

Alexandra Bech Gjørv og Espen Gjørv tok over i 2008. Gjørv Gård har i dag ca. 1000 dekar innmark i tillegg til skog og utmark. Driften er moderne og framtidsrettet. Gården er en av Norges største hjortefarmer, og foredler kjøttet selv. Gården er medlem av Norsk Gårdsmat.

Joar Neergård er gårdens ansatt.