Gårdens folk

Inger Lise og Ole Andreas Gjørv tok over gården i 1964. Da de ble eiere var gården utidsmessig og i svært dårlig forfatning. De har fått Olavsrosen for det ekstraordinære arbeidet de har lagt ned i forbindelse med gjenreisingen av gården.

Alexandra Bech Gjørv og Espen Gjørv tok over i 2008. Gjørv Gård har i dag ca. 1000 dekar innmark i tillegg til skog og utmark. Driften er moderne og framtidsrettet. Gården er en av Norges største hjortefarmer, og foredler kjøttet selv. Gården er medlem av Norsk Gårdsmat.

Rolv-Harry Dullum og Joar Neergård er ansatte på heltid.