Gårdsdriften

Ved siden av hjortefarmen er gården ett av Nord-Trøndelags største gårdsbruk. Vi driver såkornproduksjon av bygg på ca. 1000 mål dyrket mark, og i tillegg produksjon av gras til fôr på ytterligere 175 mål.

Av hensyn til miljøet venter vi med pløying til våren, og fordi vi er leverandør av såkorn, er vi under stadig kontroll fra mattilsynet.

Gården ligger vakkert til med lang strandlinje, holmer og øyer i Borgenfjorden.